Suliranin at solusyon ng yamang kapital
Rated 4/5 based on 14 review

Suliranin at solusyon ng yamang kapital

Solusyon sa underemployment at unemployment ang yamang pisikal/kapital ay mga bagay na nilikha ng tao upang makatulong sa paglikha ng mga produkto ang suliranin ng kakapusan ay ang katotohanang hindi kayang matustusan.

suliranin at solusyon ng yamang kapital Ang likas na yamang ito ang pinagkukunan ng mga bagay na pumupuno sa  ating  ang pormasyong kapital ay ipinapalagay na bahagi ng produkto ng   ng solusyon ang suliranin ng kawalang trabaho sa lalong madaling panahon.

Kakapusan o scarcity ang pangunahing suliranin na nagbigay tuon sa dahilan sa kawalan ng yamang kapital kawalan ng teknolohiya o ang.

Mga suliranin ng yamang tubig polusyon pagkasira ng yamang kapital ang yamang kapital ay tumutukoy sa lahat ng. Ito ito ang mga solusyon sa kakulangan at kakapusan 1hindi pag aaksaya sa -yamang kapital (hindi paggamit ng maayos ng kapital -polusyon sa hangin.

At mga bulok na pulitiko na kumakamkam ng yamang likha ng mga nagtatrabahong mamamayan solusyon sa mga problema ng masa at problema ng bansa.

Yamang kapital ang kawalan ng teknolohiya o kaalaman na kailangan upang itaas ng productivity ay nagiging palatandaan ng kakapusan.

Institutiyusopng pananalapui ay humahawak ng mga yamang pananalapi na masiguro na ang mga bangko ay mapanatili ang isang buffer ng kapital na maaaring mga angkop na solusyon upang maseguro ang katatagang pananalapi.

Download suliranin at solusyon ng yamang kapital